Ograniczenie odpowiedzialności

Jakość informacji i usług – ograniczenie odpowiedzialności

NMC sa, właściciel tej strony, stale szuka informacji na stronie. Jednak NMC sa:

  • nie gwarantuje dokładności, dokładności ani kompletności informacji udostępnianych na tej stronie, w tym wszystkich hiperłączy lub innych linków, bezpośrednio lub pośrednio, ze strony;
  • zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub poprawiania treści dokumentów publikowanych na tej stronie, w dowolnym czasie i bez powiadomienia;
  • określa wszelką odpowiedzialność za wszelkie niedokładności, pominięcia lub brak precyzji dotyczące informacji dostępnych na stronie, a ogólniej za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, niezależnie od przyczyn, źródeł, natury lub konsekwencji wywołanych z powodu dostępu każdej osoby do witryny lub z powodu niemożności uzyskania dostępu do niej, tak jak w przypadku korzystania z witryny i / lub kredytu udzielonego jakiejkolwiek informacji.

W przypadku linków hipertekstowych prezentowanych na stronie i przechodzenia na strony internetowe, NMC nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron. Ponadto NMC nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za błędy w adresach witryny lub nazwy domen pojawiające się w jej witrynie.

NMC sa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub inne problemy techniczne.