Zrównoważony rozwój

Odpowiedzialność

NMC, jako firma rodzinna, zawsze była świadoma swojej odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń. Przyjęliśmy zobowiązania w zakresie efektywności energetycznej, zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu, dlatego kontrolujemy każdy etap pracy i dążymy do jego optymalizacji: od opracowywania produktów NOËL & MARQUET, przez procesy ich wytwarzania, aż po sprzedaż:

  • Korzystamy z energii pochodzącej z naszego systemu fotowoltaicznego – 100% zielonej energii
  • Nasz własny zakład recyklingu zapewnia niemal 100-procentowy odzysk odpadów
  • Zastosowanie zamkniętego obiegu wody minimalizuje jej zużycie
  • Posiadamy certyfikat ISO 14001, który jest międzynarodową normą dla systemów
  • Wszystkie produkty NOËL & MARQUET posiadają certyfikat BREEAM (ARSTYL®, WALLSTYL®, NOMASTYL®)

Rodziny pszczele

Wiosną 2020 roku w zakładzie w Eynatten umieściliśmy dwie rodziny pszczele. Nasi pracownicy mogli aktywnie uczestniczyć w budowie i utrzymaniu uli i w ten sposób zostali przeszkoleni w zakresie znaczenia bioróżnorodności i ochrony owadów. Pod koniec sierpnia zakończyliśmy tegoroczny sezon pszczelarski miodobraniem. Udało nam się zebrać 12 litrów miodu, który został rozdany wolontariuszom pomagającym w opiece nad pszczołami.

Dzikie kwiaty

Aby zapewnić naszym pszczołom i innym owadom wystarczającą ilość pokarmu do przetrwania, obsialiśmy dzikimi kwiatami łąki na obszarze ponad 9500 m² naszego zakładu w Eynatten. Nie kosimy tych łąk, aby umożliwić dziko rosnącym roślinom ponowne zasianie się na tym terenie w przyszłym roku.

Drzewa

Drzewa są ważnym siedliskiem i bogatym źródłem pożywienia dla owadów i dzikich ptaków. Dlatego też posadziliśmy 17 nowych, w większości rodzimych drzew, takich jak jabłonie, śliwy i grusze. Nowe drzewa dołączają do istniejącej już znacznej populacji drzew w zakładzie Eynatten.

Zwierzęta

Dzięki długoletnim staraniom w zakresie bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju w naszym zakładzie w Eynatten żyje wiele gatunków zwierząt. Przy odrobinie szczęścia pracownicy mogą zaobserwować na miejscu np. jelenie, dzikie gęsi, sójki czy dziki

Wybierz swój kraj lub region, aby zobaczyć treści bardziej dostosowane do Ciebie.

Przejdź do "Noël & Marquet - International"