Zrównoważony rozwój

Odpowiedzialność

NMC, jako firma rodzinna, zawsze była świadoma swojej odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń. Przyjęliśmy zobowiązania w zakresie efektywności energetycznej, zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu, dlatego kontrolujemy każdy etap pracy i dążymy do jego optymalizacji: od opracowywania produktów NOËL & MARQUET, przez procesy ich wytwarzania, aż po sprzedaż:

  • Korzystamy z energii pochodzącej z naszego systemu fotowoltaicznego – 100% zielonej energii
  • Nasz własny zakład recyklingu zapewnia niemal 100-procentowy odzysk odpadów
  • Zastosowanie zamkniętego obiegu wody minimalizuje jej zużycie
  • Posiadamy certyfikat ISO 14001, który jest międzynarodową normą dla systemów
  • Wszystkie produkty NOËL & MARQUET posiadają certyfikat BREEAM (ARSTYL®, WALLSTYL®, NOMASTYL®)

Rodziny pszczele

Wiosną 2020 roku w zakładzie w Eynatten umieściliśmy dwie rodziny pszczele. Nasi pracownicy mogli aktywnie uczestniczyć w budowie i utrzymaniu uli i w ten sposób zostali przeszkoleni w zakresie znaczenia bioróżnorodności i ochrony owadów. Pod koniec sierpnia zakończyliśmy tegoroczny sezon pszczelarski miodobraniem. Udało nam się zebrać 12 litrów miodu, który został rozdany wolontariuszom pomagającym w opiece nad pszczołami.

Dzikie kwiaty

Aby zapewnić naszym pszczołom i innym owadom wystarczającą ilość pokarmu do przetrwania, obsialiśmy dzikimi kwiatami łąki na obszarze ponad 9500 m² naszego zakładu w Eynatten. Nie kosimy tych łąk, aby umożliwić dziko rosnącym roślinom ponowne zasianie się na tym terenie w przyszłym roku.

Drzewa

Drzewa są ważnym siedliskiem i bogatym źródłem pożywienia dla owadów i dzikich ptaków. Dlatego też posadziliśmy 17 nowych, w większości rodzimych drzew, takich jak jabłonie, śliwy i grusze. Nowe drzewa dołączają do istniejącej już znacznej populacji drzew w zakładzie Eynatten.

Zwierzęta

Dzięki długoletnim staraniom w zakresie bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju w naszym zakładzie w Eynatten żyje wiele gatunków zwierząt. Przy odrobinie szczęścia pracownicy mogą zaobserwować na miejscu np. jelenie, dzikie gęsi, sójki czy dziki